" Koliko je doktora i kojih profila u KS raskinulo radni odnos uzimajući u obzir sve zdravstvene ustanove gdje je Skupština Kantona Sarajevo osnivač ili suosnivač" ?