Podnosim inicijativu Ministarstvu za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS za podršku projektima u Ključu