Zastupnička inicijativa upućena Vladi Kantona Sarajevo i Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove.

Sabina Ćudić
Inicijativa

Zastupnica Sabina Ćudić, na 44. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 06.09.2018.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenula je zastupničku inicijativu, koja se nalazi u prilogu.

Odgovor: