"Šta je sa spomenikom koji je odnijela rijeka Miljacka,da li će se spomenik uraditi ponovo i kada?“

Jurić Mira
Pitanje

Zastupnica Mira Jurić, na Petnaestoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana, 30.05.2012. godine, u okviru tačke Dnevnog reda „Poslanička pitanja, inicijative i odgovori“,podsjetila je na pitanje koje je postavila na 13.Radnoj sjednici, a u kojem je informisala o stanju u kojem se nalazi šetnica na Otoci, na kojoj su prilikom čišćenja snijega uništeni stubovi od rasvjete, uništen je drvored čije su krošnje stabla taman formirane da liče na aleju, uništena je bankina koja je jedini pokazatelj da je tu kraj ceste, gdje je prije postavljanja bankine, čovjek je sletio u Miljacku jer nije znao da je tu kraj puta.Porodica je digla spomenik na mjestu pogibije, ali su zato ovi koji su uzeli dobre pare za odvoza snijega uništili i spomenik. Nadalje, poslanica je naglasila da je šetnica od stadiona do pješačkog mosta na Otoci je pukla, tako da prijeti opasnost da se obruši kompletna rasvjeta.U skladu sa ovim, zastupnica je postavila sljedeće pitanje:

"Šta je sa spomenikom koji je odnijela rijeka Miljacka,da li će se spomenik uraditi ponovo i kada?“