- Zašto je ministarstvo za odgoj i obrazovanje KS odustalo od projekta besplatnih udžbenika za socijalno ugrožene porodice i porodice sa troje i više djece koje je zakonska obaveza, a istovremeno subvencionira privatne vrtiće koje nisu zakonska obaveza?