Zastupnička inicijativa prema Ministarstvu prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša.

Neira Dizdarević
Inicijativa

“Molim Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša da putem upravnika obavijestite sve predstavnike etažnih vlasnika da svaka reklama koja se nalazi na zajedničkim dijelovima zgrade bilo na fasadi, liftu ili drugom dijelu zgrade ne može biti postavljena bez odluke etažnih vlasnika shodno članu 50. stav (2) tačka p) Zakona o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade, te da su dužni obavijestiti pravna i fizička lica vlasnike reklama da moraju imati odluku etažnih vlasnika.
Predstavnici etažnih vlasnika su shodno članu 54. stav (2) tačke l) i m) dužni zaključiti takve ugovore i obavijestiti upravnika o zakupu zajedničkih dijelova zgrade, te molim da to i učine kako se eventulani prihodi zgrada ne bi umanjili za mogući iznos zakupa zajedničkih dijelova zgrade za reklame.

Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Srijeda, 29 Juli, 2020
Pošalji mail: 
Da