Pitanje:Šta Kantonalno tužilaštvo KS namjerava uraditi kako bi se dao odgovor na pitanje “Ko je ubio Dženana Memića”. Naime, iako je KT KS izgubilo nepristrasnost da dalje postupa u ovom predmetu da li ćete se barem javno oglasiti po ovom pitanju?