Pokrećem inicijativu prema Ministarstvu zdravstva Kantona Sarajevo kojom predlažem da Ministarstvo u saradnji sa Zavodom za transfuzijsku medicinu Federacije BiH osigura dodatna sredstva kojom bi se omogućilo obavljanje terapijske izmjene plazme pri Zavod

Predrag Kojović
Inicijativa

Pokrećem inicijativu prema Ministarstvu zdravstva Kantona Sarajevo kojom predlažem da Ministarstvo u saradnji sa Zavodom za transfuzijsku medicinu Federacije BiH osigura dodatna sredstva kojom bi se omogućilo obavljanje terapijske izmjene plazme pri Zavodu korištenjem jeftinijeg metoda u odnosu na onaj koji se primjenjuje pri Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu.

Proslijeđeno: