Zastupničko pitanje upućeno Ministarstvu prostornog uređenja,građenja i zaštite okoliša KS .

Zvonko Marić
Pitanje

Zastupnik Zvonko Marić na Devetoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 19.06.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članom 214. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo postavio je sljedeće zastupničko pitanje:

“U aktu broj 01-05-3581-96/19 od 29.03.2019. godine Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS spominje informaciju da samo jedna zgrada koristi podračun zgrade u okviru transakcijskog računa upravnika za poslove upravljanja i održavanja. Prema nezvaničnim informacijama to je zgrada gdje je etažni vlasnik jedan od uposlenika Sektora za stambena pitanja Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS, te ljubazno molim informaciju ukoliko njome raspolažete kolika su dodatna finansijska opterećenja prema etažnim vlasnicima zbog odabira podračuna. “

Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Srijeda, 26 Juni, 2019
Pošalji mail: 
Ne