Zastupničko pitanje vezano za aktivnosti oko izrade socijalne karte.

Vibor Handžić
Pitanje

Zastupnik Vibor Handžić na Dvanaestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 24.07.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa članovima 211. i 214. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje vezano za aktivnosti oko izrade socijalne karte.

Postavljeno dana: 
Četvrtak, 25 Juli, 2019
Pošalji mail: 
Da