Inicijativa prema ministarstvu zdravstva kantona sarajevo i Zavodu za zaštitu žena i materinstva KS.

Eldar Čomor
Inicijativa

Zastupnik Eldar Čomor na Osmoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održanoj 12.11.2015.godine u okviru tačke Dnevnog reda „Poslanička pitanja, inicijative i odgovori“ a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu:

"Upućujem inicijativu Ministarstvu zdravstva i Zavodu za zaštitu žena i materinstva. Naime odjel Zavoda za zaštitu žena i materinstva koji radi i djeluje na prostorima Doma zdravlja Hadžići je odjel koji ima jednog uposlenika, specijalistu, koji svoj posao obavlja uspješno i odgovorno. Međutim zbog velikog broja korisnica usluga ovoga Zavoda, isti nije u mogućnosti da svoj posao obavlja sam, te s tim u vezi bi bilo potrebno upošljavanje još jednog ginekologa na ovom lokalitetu, a sve u cilju poboljšanja pružanja usluga. Pokrećem inicijativu prema Zavodu i Ministarstvu da se iznađe mogućnost upošljavanja još jednog ginekologa na odjelu Zavoda za zaštitu žena i materinstva u Hadžićima".
Pored ovoga nedostatka kadra postoji i problem opreme. Naime na istom lokalitetu koristi se UZ aparat stariji od 10 godina koji je gotovo neupotrebljiv i u vrlo lošem je stanju, te bi bilo potrebno da se pristupi nabavci novog UZ aparata na istom lokalitetu.

Proslijeđeno: 
Odgovor: 

Odgovor Ministarstva zdravstva i JU Zavod za zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo nalazi se u prilogu.