-zastupničko pitanje vezano za Zakon o dopunskim pravima boraca.

Amel Mekić
Pitanje

Zastupnik Amel Mekić na Šestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 26.03.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje vezano za Zakon o dopunskim pravima boraca.

Postavljeno dana: 
Utorak, 2 April, 2019