Inicijativa prema Ministarstvu za visoko obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo da razmotri mogućnost formiranja fonda za stipendiranje doktorata najboljim studentima u našem kantonu.