Zastupničko pitanje upućeno Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade.

Hamed Aljović
Pitanje

Zastupnik Hamed Aljović na Osmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 14.05.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je sljedeće zastupničko pitanje:

1. Molim Ministricu obrazovanja, nauke i mladih Kantona Sarajevo Zinetu Bogunić da mi odgovori da li je upoznata sa nezakonitim radnjama u JU“Osnovna Muzička Škola“ Ilidza koje se dešavaju od 2014. godine do danas? Ako ste upoznati s pomenuti šta ćete poduzeti po pitanju tog?

Postavljeno dana: 
Ponedeljak, 20 Maj, 2019
Pošalji mail: 
Ne