U kojoj je mjeri do sada realiziran član 5. Zakona u turizmu KS, konkretno u smislu izrade planskih dokumenata, Strategije razvoja turizma u KS, te pratećih dokumenata (Marketing plan, Plan promocije turizma KS)?

Vibor Handžić
Pitanje

Poštovana/i,

na osnovu članova 106.i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 25/10, 14/11, 19/11, 7/12, 26/12) upućujem sljedeću zastupničko pitanje prema Turističkoj zajednici Kantona Sarajevo, na koju molim da mi se dostavi odgovor u za to zakonski predviđenom roku:

1. U kojoj je mjeri do sada realiziran član 5. Zakona u turizmu KS, konkretno u smislu izrade planskih dokumenata, Strategije razvoja turizma u KS, te pratećih dokumenata (Marketing plan, Plan promocije turizma KS)?

Sa poštovanjem,

 

Vibor Handžić,

zastupnik Naše stranke u

Skupštini Kantona Sarajevo

Postavljeno dana: 
Četvrtak, 6 Avgust, 2020
Pošalji mail: 
Ne