Zastupnička inicijativa “za izmjenu legislative o javno privatnom partnerstvu u Kantonu Sarajevo”.

Vildana Bešlija
Inicijativa

Zastupnica Vildana Bešlija na 13. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 25.09.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članom 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo uputila je zastupničku inicijativu “za izmjenu legislative o javno privatnom partnerstvu u  Kantonu Sarajevo”.

Postavljeno dana: 
Petak, 4 Oktobar, 2019
Pošalji mail: 
Ne