Zastupničko pitanje upućeno JU DOM ZDRAVLJA KS.

Danijela Kristić
Pitanje

"Molim Vas da mi dostavite informaciju da li EKG aparat koji je nabavljen od strane Diamedic firme 2018 godine i plaćen 12.150,00 KM bez PDV ( sa garancijom 12 mjeseci) se po specifikaciji razlikuje od EKG aparata koji je nabavljen od firme INEL d.o.o. 2017 godine, a plaćen je 3.115,00 KM ( sa garancijom 24 mjeseca).
Da li je navedena razlika u cijeni opravdana i da mi dostavite informaciju tj.zapisnik ponuda ko se sve 2018 godine javio na tender OP-18/18 LOT 2 za nabavku navedenog aparata."

Postavljeno dana: 
Srijeda, 24 Novembar, 2021
Pošalji mail: 
Ne