"Koji su efekti kontrole taxi prevoznika i da li je ove aktivnosti potrebno nastaviti?"