Zastupničko pitanje vezano za građenje objekata u zonama ventilacionih koridora.