Zastupničko pitanje o broju studenata sa Univerziteta u Sarajevu koji godišnje učestvuje u praktičnoj nastavi i na kojim fakultetima se organizuje praktična nastava?

Vildana Bešlija
Pitanje

Zastupnica Vildana Bešlija na 13. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 25.09.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članovima 211. i 214. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo postavila je zastupničko pitanje koje se nalazi u prilogu.

Postavljeno dana: 
Petak, 4 Oktobar, 2019
Pošalji mail: 
Da