Zastupničko pitanje: • Postoji li mogućnost da se do uvođenja plastičnih kanti za smeće vrate stari kontejneri u naselju Doglodi?

Arijana Memić
Pitanje

Zastupnica Arijana Memić na Osmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 14.05.2019. godine , u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavila je sljedeće zastupničko pitanje:

• Postoji li mogućnost da se do uvođenja plastičnih kanti za smeće vrate stari kontejneri u naselju Doglodi?

Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Srijeda, 22 Maj, 2019
Pošalji mail: 
Da