Zastupničko pitanje vezano za “Projekat o uticaju divljih deponija na pojavu novih vrsta komaraca”.

Zvonko Marić
Pitanje

Zastupnik Zvonko Marić na 13. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 25.09.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa članovima 211. i 214. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo postavio je sljedeće zastupničko pitanje:
• Mediji su objavili vijest o ​“Projektu o uticaju divljih deponija na pojavu novih vrsta komaraca” na kojem su radili prof. dr. Nihad Fejzić i prof.dr.Jasmin Omeragiću kojem ističu da su u blizini divljih deponija otkrili desetine različitih vrsta komaraca, a koji su prenosnici opasnih bolesti po stanovništvo. U svome projektu su obuhvatili i divlje deponije na području Kantona Sarajevo. Ljubazno molim ukoliko je moguće dobiti studiju ili njen sažetak u elektronskoj formi,a Ministarstvo zdravstva i Zavod za javno zdravstvo molim da me obavijeste da li su dobili informacije o ovom problemu i šta planiraju poduzeti?

Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Četvrtak, 3 Oktobar, 2019
Pošalji mail: 
Ne