Inicijativa prema Ministarstvu za visoko obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo da zajedno sa drugim nadležnim resorima pristupi izradi strateškog dokumenta za stambeno zbrinjavanje mladih.