Zastupničko pitanje: • U školama koje nemaju pravo na administrativnog radnika postavlja se pitanje ko vrši prijeme i otpreme pošte, protokola, arhiviranja i daktilografskih poslova?