Kontakti

KABINET PREDSJEDAVAJUĆEG I ZAMJENIKA PREDSJEDAVAJUĆEG

Tel: +387(0)33 562-044
Fax +387(0)33 562-210

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO

Elvedin OKERIĆ
Tel: +387 33 562-042
Fax +387 33 562-210

ZAMJENIK PREDSJEDAVAJUĆEG SKUPŠTINE

Vibor HANDŽIĆ
Tel: +387 33 562-045
Fax +387 33 562-110

ZAMJENICA PREDSJEDAVAJUĆEG SKUPŠTINE

Danijela KRISTIĆ
Tel: +38733 562-112
Fax +387 33 562-110

ZAMJENICA PREDSJEDAVAJUĆEG SKUPŠTINE

Smiljana VITEŠKIĆ
Tel: +387 33 562-112
Fax +387 33 562-110

SEKRETAR SKUPŠTINE

Aida ZEKOVIĆ
Tel: +387 33 562-093
Fax +387 33 562-210

ŠEF KABINETA PREDSJEDAVAJUĆEG I ZAMJENIKA PREDSJEDAVAJUĆEG

Aida ARAP
Tel: +387 33 562-046

Stručni savjetnik za opće i finansijske poslove

Edina ZUKIĆ
Tel: +387(0)33 562-051

Stručni savjetnik za saradnju sa međunarodnim institucijama, međunarodnu i međuparlamentarn

Ivona ČOLIĆ
Tel: +387(0)33 562-231

Viši referent - tehnički sekretar

Mirjana MARTINOVIĆ
Tel: +387(0)33 562-111

Viši referent - tehnički sekretar

Dženana ŠUKURICA
Tel: +387(0)33 562-044
Fax +387(0)33 562-110