Inicijativa za nabavku dijela neophodne opreme za otvaranje ordinacije fizikalne medicine i rehabilitacije u okviru JU Zavoda za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a KS

Jelena Pekić
Belma Kapo
Inicijativa

Podnosimo Inicijativu prema Ministarstvu zdravstva KS za nabavku dijela neophodne opreme za otvaranje ordinacije fizikalne medicine i rehabilitacije u okviru JU Zavoda za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a KS

Proslijeđeno: 
Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Petak, 25 Avgust, 2023
Pošalji mail: 
Da