" Da li Opća bolnica “Prim. dr. Abdulah Nakaš” poštuje Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i zaposlenika u oblasti zdravstva na teritoriji Federacije BiH i to konkretno u članu 15. i članu 40”?