Zastupnička inicijativa vezano za rješavanje problema financiranja znanstveno-istraživačkih aktivnosti u Kantonu Sarajevo.

Damir Marjanović
Inicijativa

Zastupnik Damir Marjanović je na Prvoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 19.12.2018. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo podnio zastupničku inicijativu vezano za rješavanje problema financiranja znanstveno-istraživačkih aktivnosti u Kantonu Sarajevo.

Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Utorak, 25 Decembar, 2018