Zastupnička inicijativa za izradu Nacrta zakona o zaštiti od svjetlosnog zagađenja u Kantonu Sarajevo.

Vildana Bešlija
Inicijativa

Zastupnica Vildana Bešlija na Šestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 26.03.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenula je zastupničku inicijativu za izradu Nacrta zakona o zaštiti od svjetlosnog zagađenja u Kantonu Sarajevo.

Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Četvrtak, 28 Mart, 2019
Pošalji mail: 
Da