Zastupnička pitanja po zastupniku

Zastupnik

Admela Hodžić,

Saziv: Aktuelni
27.02.2019

Peta Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa za izdvajanje sredstava i regulaciju toka rijeke Zujevine u mjestu Pazarić

Proslijeđeno:
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
Puni tekst pitanja:

“Kada će pacijentice koje su početkom februara ostale bez doktorice ginekologije i akušerstva u Hadžićima dobiti odgovarajuću zamjenu? Na osnovu čega je donesena ovakva odluka i do kada će ovakvo stanje trajati”?

Proslijeđeno:
Ministarstvo zdravstva

Amra Junuzović-Kaljić,

Saziv: Aktuelni
27.02.2019

Peta Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Inicijativa vezana za rekonstrukciju i modernizaciju tramvajske pruge u Sarajevu u dijelu od “S” krivine kod hotela Holiday do Ilidže

Proslijeđeno:
Ministarstvo saobraćaja

Arijana Memić,

Saziv: Aktuelni
27.02.2019

Peta Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Molim da mi se dostavite informaciju da li su radnici koji su primljeni u radni odnos u 2018. godini i 2019. godini, primani na jedno radno mjesto, a nakon zasnivanja radnog odnosa, raspoređeni i potpisali ugovore na druge radne pozicije, koje nisu bili predmeti raspisanih konkursa ili eventualne saglasnosti za popunu tih radnih mjesta.

Proslijeđeno:
Puni tekst pitanja:

Molim da mi se dostavi informacija o broju zaposlenih ranika na određeno i neodređeno vrijeme u JU studentski centar u periodu 2018. i 2019. godine, te da li su provedene konkursne procedure prilikom zapošljavanja. Posjedujem informacije da je došlo do navedenog zapošljavanja brz odobrenja Vlade KS unatoč moratoriju na zapošljavanje, što predstavlja direktno kršenje odluka Skupštine KS i Vlade KS.

Proslijeđeno:
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa za obnovu i rekonstrukciju trolejbuske mreže od raskrsnice kod bivše zgrade Američke ambasade, do naselja Šip.

Proslijeđeno:
Ministarstvo saobraćaja

Bibija Kerla,

Saziv: Aktuelni
27.02.2019

Peta Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Zastupničko pitanje koje glasi:“Koje su komisije u Ministarstvima KS, imena članova i naknada za obavljanje funkcije člana te komisije”?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Vlada Kantona, sva ministarstva
Puni tekst pitanja:

Zastupničko pitanje vezano za tačan iznos novca, izdvojen iz Budžeta Kantona Sarajevo, za sportske omladinske igre EYOF

Proslijeđeno:
Ministarstvo kulture i sporta, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

“Koja ministarstva su zadužena za izradu izgradnje strategije obdaništa, osnovnih i srednjih škola”?

Proslijeđeno:
Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

“Da li je isplaćena nagrada od 50.000 koju je Vlada KS raspisala za dojavu o kretanju Edina Gačića koji je ubijen prilikom policijske intervencije”?

Proslijeđeno:
Ministarstvo unutrašnjih poslova, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Da li su članovi 174. stav 4) i 175. stav 5) Zakona o srednjem obrazovanju kantona Sarajevo, kojima se za sekretare srednjih škola propisuje novčana kazna do 1.000 KM u skladu sa ostalim članovima istog zakona? I po kom pravnom osnovu su sekretari škola odgovorni prekršajno za teže prekršaje navedene u članu 174. istog zakona, iako su prema istom zakonu ti poslovi za koje je predviđeno plaćanje prekršajne kazne u isključivoj nadležnosti direktora škole i nisu u opisu poslova sekretara škole?

Proslijeđeno:
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade, Vlada Kantona

Bilsena Šahman,

Saziv: Aktuelni
27.02.2019

Peta Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa za formiranje Fonda solidarnosti za pomoć djeci oboljeloj od rijetkih bolesti i liječenju u inostranstvu.  Navedni fond bi se finansirao izdvajanjem od plate svakog radnika (ukoliko to radnik neće, onda je potrebno da se u pisnoj formi izjasni) i donacija. Fond solidarnosti bi bio u okviru Zavoda zdravstvenog osiguranja KS

Proslijeđeno:
Ministarstvo zdravstva, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Tražim od komesara MUP-a KS Mevludina Halilovića, da nam dostavi podatke o broju činovanih policajaca u toku proteklih pet godina, a posebno ratnih veterana koji su u činu policajca otišli u penziju, bez mogučnosti da napreduju u službi. Kano je mogućeda policajci cijeli svoj radni vijek provedu i odu u penziju a da nisu uspjeli dobiti nijedan čin, da su ostali u činu policajca?

Proslijeđeno:
Ministarstvo unutrašnjih poslova
Puni tekst pitanja:

Šta se dešava sa prijedlogom za proširenje dijaliznih kapaciteta? Znamo da je 335 pacijenata na dijalizi, od toga njih 40 je u četvrtoj smjeni. Dijalizni pacijenti moraju doći dva sata prije, i dva sata poslije dijalize moraju čekati, uslovi su nehumani i neetični.

Zašto se ne pokrene javno-privatno partnerstvo koje imamo u Republici Srpskoj (12 centara) u Zeničko-dobojskom kantonu i Srednjobosanskom kantonu, gdje je već to organizovano. Mislim da je to jedini način da se pomogne takvim pacijentima.

Proslijeđeno:
Ministarstvo zdravstva

Damir Marjanović,

Saziv: Aktuelni
27.02.2019

Peta Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Damir Marjanović na Petoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 27.02.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje Vladi Kantona Sarajevo i Ministarstvu obrazovanja, nauke i mladih KS, a vezano za rješavanje problema nedostatka kapaciteta u za realizaciju aktivnosti iz oblasti predškolskog odgoja i obrazovanja u Kantonu Sarajevo.

Proslijeđeno:
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Damir Marjanović na Petoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 27.02.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu Vladi Kantona Sarajevo i Ministarstvu obrazovanja, nauke i mladih KS, a vezano za rješavanje problema nedovoljne kapacitiranosti Ministarstva za obrazovanje nauku i mlade Kantona Sarajevo:

“Da se po što hitnijoj proceduri pokrenu aktivnosti na popunjavanju radnih mjesta u Ministarstvu obrazovanja, nauke i mladih Kantona Sarajevo, koje je prema trenutnoj sistematizaciji radi sa 47% kapaciteta iz oblasti ljudskih resursa.”

Proslijeđeno:
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Damir Marjanović na Petoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 27.02.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje Vladi Kantona Sarajevo i Ministarstvu obrazovanja, nauke i mladih KS, a vezano za rješavanje problema isticanja akreditacije Univerzitetu u Sarajevu.

Proslijeđeno:
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade, Vlada Kantona

Damir Nikšić,

Saziv: Aktuelni
27.02.2019

Peta Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Šta se desilo sa naknadama za tuđu njegu i pomoć koju su djeca koja imaju potrebu za tom vrstom pomoći do sada redovno primala?

Proslijeđeno:
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice
Puni tekst pitanja:

Da li bi resorno ministarstvo moglo organizovati određenu aktivnost, medijsku kampanju u svrhu edukacije, obrazovanja raznih generacija korisnika internet o postupcima u ovakvim slučajevima?

Proslijeđeno:
Ministarstvo unutrašnjih poslova
Puni tekst pitanja:

Koliko je policija u KS ažurirana kada se o ovim savremenim pojavama radi, tj da li odjel koji se bavi ovom problematikom svakodnevno skenira moguće terorističke i druge prijetnje na internetu i kako građani mogu prijaviti konkretne fizičke prijetnje i prijetnje smrću?

Proslijeđeno:
Ministarstvo unutrašnjih poslova
Puni tekst pitanja:

Da li je moguće da zdrava osoba stekne psihičke smetnje kao rezultat konstantnog ili sistematskog nefizičkog tj. psihičkog maltretiranja na radnom mjetu? Da li psihosocijalna atmosfera u školskim i drugim institucijama, a naročito mobing može uticati na mentalno zdravlje građana do te mjere, da im je kao žrtvama potrebna pomoć vaših institucija?

Proslijeđeno:
JU Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevoitem, Ministarstvo zdravstva, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Koji projekti su do sada provedeni i koje projekte planira ova Vlada u cilju motivisanja Sarajlija na povratak u Sarajevo ili motivisanja Bosanaca i Hercegovaca svih nacionalnosti da izaberu Sarajevo za svoj budući dom, s obzirom da se radi o njihovom glavnom gradu?

Popis iz 2013. godine, je pokazao drastičan pad Srba (za oko 57.000) i Hrvata (10.637) u Sarajevu u odnosu na popis iz 1991. godine.

Šta je urađeno i šta se namjerava uraditi da se ovi brojevi približe onima iz 1991. i za koliko planirate povećati ove brojeve djelovanjem do idućeg popisa koji bi se trebao provesti 2021. ili najkasnije 2023

Proslijeđeno:
Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Da li su osnovne škole u KS u obavezi poštivati odredbe Protokola o postupanju škole u situacijama nasilja na koje je saglasnost dalo Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS i kada će ministarstvo odgovoriti na dopise i dokaze roditelja učenika o kršenju propisa i zakona od strane direktora osnovne škole Malta?

Proslijeđeno:
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

Danijela Kristić,

Saziv: Aktuelni
27.02.2019

Peta Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Ovim putem podnosim inicijativu za refundiranje troškova prevoza onih pacijenata koji pri odlasku na dijalizu koriste vlastiti prevoz, kao što je regulisano u drugim kantonima

Proslijeđeno:
Ministarstvo zdravstva, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Koliko je u 2017. godini u KCUS urađeno transplantacija bubrega? Od toga koliko je bilo kadeveričnih transplantacija, a koliko transplantacija sa živih donora”?

Proslijeđeno:
KCUS, Ministarstvo zdravstva