Zastupnička pitanja po zastupniku

Zastupnik/zastupnica

Amra Hasagić,

Saziv: Aktuelni
08.07.2021

39. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Proslijeđeno:
Ministarstvo unutrašnjih poslova, UPRAVA POLICIJE
Proslijeđeno:
Ministarstvo za boračka pitanja, Vlada Kantona
Proslijeđeno:
Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Vlada Kantona
Proslijeđeno:
KJKP Gras, Ministarstvo saobraćaja, Ministarstvo zdravstva, Vlada Kantona
Proslijeđeno:
Ministarstvo saobraćaja

Danijela Kristić,

Saziv: Aktuelni
08.07.2021

39. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Obzirom na odgovor KJKP GRAS-a 01-04-25258-10/21 navedenu inicijativu dostavljam Vama na nadležno postupanje.
S obzirom na veliku potrebu za mjestima za odlaganje otpadaka na tramvajskim i autobuskim stajalištima (GRAS-a i ev. ostala), molimo da se postave adekvatne korpe za otpatke na istim, te da se ustanovi nadležnost nad čistoćom stajališta (KJKP RAD ili KJKP GRAS), kao i dnevna rutina održavanja čistoće na istim. 
Uočiljivo je da su stajališta prljava, s razasutim otpacima unaokolo.

Proslijeđeno:
Ministarstvo saobraćaja
Puni tekst pitanja:

Molim Ministarstvo privrede KS i KJP ZOI '84 da mi dostave kompletnu informaciju vezanu za spor
sa Općinom Trnovo vezano za staze na Bjelašnici, i to:
KJP ZOI '84 da mi dostavi svu dokumentaciju vezano za staze ali i druge objekte na Bjelašnici i
Igmanu (dozvole za građenje, historijat objekata od ideje do upotrebnih dozvola) te šta je
poduzeto na uknjižbi i zaštt imovine?
Također tražim da se dostavi kompletna informacija o povlačenju zabilježbe spora od strane
uprave ZOI '84, šta su organi preduzeća poduzeli po tom pitanju, te šta je Ministarstvo privrede
poduzelo protv uprave koja je donijela odluku o povlačenju zabilježbe spora.
Molim Pravobranilaštvo Kantona Sarajevo da se očituje po pitanju upisa Općine kao vlasnika u
gruntu shodno dokumentaciji na osnovu koje ZOI polaže pravo na staze, te da se aktvno uključi,
ukoliko do sada nije, u ovaj predmet, i u suradnji sa KJP ZOI '84 pribavi i Skupštni KS prezentuje
dokumentaciju na osnovu koje je Općina Trnovo upisana kao vlasnik staze.
Sve gore spomenute molim za kompletnu informaciju o svim poduzetm radnjama na zaštt
imovine KJP ZOI '84 na Bjelašnici i Igmanu.

Proslijeđeno:
KJKP ZOI84, Ministarstvo privrede, Pravobranilaštvo KS
Proslijeđeno:
Ministarstvo zdravstva, ZZO KS
Puni tekst pitanja:

Na osnovu odgovora Ministarstva kulture i sporta akt broj 12/01-04-25258-4/21 od 01.07.2021. godine i odgovora Kantonalne uprave za inspekcijske poslove akt broj 14-02-04-03083/21 od 06.07.2021. godine, podnosim inicijativu za izmjenu sljedećih zakonskih odredbi:

1. Odredbe čl. 58. i 61. stav (2) Zakona o sportu ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 45/12-Prečišćeni tekst) u kojim je riječ: "Ministarstvo", potrebno zamjeniti riječima: "Kantonalna uprava za inspekcijske poslove" i
2. Odredbe člana 16 i 20. u Zakonu o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 2/12 - Prečišćeni tekst i br. 41/12, 8/15, 13/17, 50/20, 51/20- ispravka i 14/21) - U članu 16. (iz djelokruga Ministarstva kulture i sporta) brisati riječi: "i poslove inspekcije za sport", a u članu 20. (djelokrug KUIP-a) stav (2) u tački n) brisati riječ: "i", a iza tačke o), dodati riječ: "i" i tačka p) koja glasi: "p) inspekcija za sport."

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Ministarstvo kulture i sporta, Ministarstvo pravde i uprave, Vlada Kantona

Hamed Aljović,

Saziv: Aktuelni
08.07.2021

39. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Proslijeđeno:
Ministarstvo zdravstva, Vlada Kantona
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo za odgoj i obrazovanje
Puni tekst pitanja:

Molim Direktora Kantonalne uprave civilne zaštite, da mi odgovori; Šta je sa konkursom za
prijem pripravnika u KUCZ,koji je proveden,ali nikad nije realizovan.Obzirom da imam
informaciju kako fali veliki broj vatrogasaca,dali će biti realizovan ovaj konkurs ili će se isti
poništiti i ukoliko hoće zašto?

Proslijeđeno:
Kantonalna uprava civilne zaštite

Amra Hasagić,

Saziv: Aktuelni
08.07.2021

38. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Pokrećem inicijativu prema Univerzitetu u Sarajevu da unutar akademskog kalendara za 2021/2022. akademsku godinu izvrši neophodne izmjene broja slobodnih dana (minimalno dva uzastopna ukoliko se radi o radnim danima) za velike vjerske praznike kako bi se studentima koji dolaze izvan Kantona Sarajevo omogućio adekvatna konzumacija prava na praktikovanje vlastite konfesije. Također tražim od Ministarstva nauke, visokog obrazovanja i mladih Kantona Sarajevo da hitno pristupi izmjeni neophodnih zakonskih propisa kako bi omogućilo trajno poštivanje ovih prava i otklonilo dosadašnje nedostatke.

Proslijeđeno:
MINISTARSTVO ZA NAUKU, VISOKO OBRAZOVANJE I MLADE, Univerzitet u Sarajevu
Proslijeđeno:
Vlada Kantona, Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo za odgoj i obrazovanje, Vlada Kantona
Proslijeđeno:
Ministarstvo privrede, Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo
Proslijeđeno:
Vlada Kantona

Amra Junuzović-Kaljić,

Saziv: Aktuelni
08.07.2021

38. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

U komunikaciji sa ljudima iz struke, dobila sam informaciju da se u narednom
periodu na području Kantona Sarajevo očekuju ekstremno visoko
temperature, čak i najvisočije temperature, od kada postoji mjerenje
hidrometeoroloških parametara u Bosni i Hercegovini, te da će se one zadržati
u julu, augustu i septembru.

Slijedom toga, povećana je opasnost od opterećenja zdravstvenog sistema sa
pacijentima koji su dehidrirali ili doživjeli toplotni udar, stoga ovim putem
podnosim incijativu prema Ministarstvu zdravstva Kantona Sarajevo da u što
kraćem roku, obezbijedi potrebne uslove kako bi se na vakcinalnom punktu
ispred dvorane Juan Antonio Samaranch, kao mjestu masovnog okupljanja,
postave nekomercijalni punktovi za osvježenje na kojima bi bila dostupna
pitka voda, ali i potreban hlad za stanovnike našeg Kantona, a sve u svrhu
snižavanja tjelesne temperature i sprječavanja dehidriranja.

Također, je potrebno da, Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo, u saradnji
sa MUP Kantona Sarajevo, usvoji set mjera koje je potrebno da ispunjavaju
organizatori različitih dešavanja, te da pored obaveznog prisustva kolega iz
Hitne pomoći, policije i vatrogasaca, jedna od obligatornih stvari bude upravo i
obezbjeđenje nekomercijalne pitke vode, čija će se količina procijeniti na
osnovu parametara kojima se predviđa broj učesnika.

Potrebno je da Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo putem različitih
kanala komunikacije, upozna i educira stanovništvo o mjerama zaštite od
visokih temperatura, te o načinu izbjegavanja neželjenih posljedica.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo zdravstva, Vlada Kantona