Zastupnička pitanja po zastupniku

Zastupnik

Bibija Kerla,

Saziv: Aktuelni
11.12.2019

Sabahudin Delalić,

Saziv: Aktuelni
11.12.2019

16 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Proslijeđeno:
Ministarstvo privrede, Vlada Kantona
Proslijeđeno:
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture, Vlada Kantona
Proslijeđeno:
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Vlada Kantona
Proslijeđeno:
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade, Općina Centar Sarajevo, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Sabahudin Delalić na 16. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 11.12.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članom 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu „da se u Budžetu za 2020.godinu osigura 1 milion KM za završetak projekta izgradnje sportsko-rekreacionog centra s bazenenima na Dobrinji”.

Proslijeđeno:
Vlada Kantona
Proslijeđeno:
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture, Vlada Kantona
Proslijeđeno:
Ministarstvo saobraćaja, Vlada Kantona
Proslijeđeno:
Ministarstvo saobraćaja, Vlada Kantona
Proslijeđeno:
Ministarstvo kulture i sporta, Vlada Kantona
Proslijeđeno:
Ministarstvo privrede, Vlada Kantona
Proslijeđeno:
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade, Vlada Kantona
Proslijeđeno:
Ministarstvo privrede, Vlada Kantona

Admela Hodžić,

Saziv: Aktuelni
19.11.2019

15 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa “za postavljanje kamera za videonadzor na području općine Hadžići na određenim lokacijama”.

Proslijeđeno:
Ministarstvo unutrašnjih poslova
Puni tekst pitanja:

Da li direktor KJKP GRAS-a gospodin Ismet Kapo ima saglasnost Vlade i resornog ministarstva da Ugovorom o djelu zaposli sebi savjetnika?

Proslijeđeno:
Ministarstvo saobraćaja
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa “za rekonstrukciju i sanaciju krova na Društvenom domu Tarčin u Tarčinu za što je potrebno 80.000,00 KM”.

Proslijeđeno:
Ministarstvo kulture i sporta

Amra Hasagić,

Saziv: Aktuelni
19.11.2019

15 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa za postavljanje video nadzora na rakrsnici ulica Omladinska, Porodice Hasagić i Braće Planja te nastavak puta prema Novoj Industrijskoj zoni. „Glavni projekat sistema video nadzora na području organa uprave u cilju povećanja sigurnosti građana“ je izrađen još u julu 2016 godine, međutim, istim nisu tretirane pomenute ulice.

Proslijeđeno:
Ministarstvo unutrašnjih poslova

Arijana Memić,

Saziv: Aktuelni
19.11.2019

15 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa “za rješavanje problema socijalne linije gradskog prijevoza kao pomoći migrantima u kampu Ušivak”

Proslijeđeno:
Ministarstvo saobraćaja
Puni tekst pitanja:

• Molim Vas da mi date informaciju da li je poništen javni konkurs za prijem radnika u radni odnos u JU Gimnazija Dobrinja Sarajevo u školskoj 2019/2020 godini raspisanog dana 31.07.2018.godine i ukoliko jeste da mi isto dostavite?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade