Zastupničko pitanje prema Vladi Kantona Sarajevo ,koliko je uposleno osoba sa invaliditetom u organima uprave, javnim ustanovama, javnim institucijama i preduzećima?