Zbog čega Rektorat Univerziteta u Sarajevu nije potpisao Odluku Vijeća Elektrotehičkog fakulteta u Sarajevu o izboru dekana?

Faruk Selmanović
Pitanje

Upućujem zastupničko pitanje Vladi Kantona Sarajevo, Ministarstvu za visoko obrazovanje Kantona Sarajevo, Rektoru Univerziteta u Sarajevu, zbog čega Rektorat Univerziteta u Sarajevu nije potpisao Odluku Vijeća Elektrotehičkog fakulteta u Sarajevu o izboru dekana?

Izbor dekana ETF-a je izvršen na osnovu Javnog konkursa čiji tekst je identičan tekstu konkursa na svim drugim fakultetima. Naime ovdje se problematizira tekst konkursa, iako identican tekst nije problematiziran na ostalim fakultetima čije Odluke o izboru rukovodioca je potpisan.

Nadalje tražim da se Rektorat očituje zbog čega nije blagovremeno reagovao (prije objave ili u toku trajanja konkursa), ukoliko je smatrano da tekst konkursa nije uskladjeno sa Zakonom, a isti je objavljen na web stranici Univerziteta u Sarajevu? Da li se svjesno čekalo da se okonča kompletna procedura i reagira kad bude izabran dekan.

Rektorat je bio u obavezi ne objaviti tekst konkursa na web stranici Univerziteta u Sarajevu ukoliko je smatrano da postoji nilo kakva njegova zakonska neuskladjenosti i zatražiti da se isti uskladi sa zakonom, a što nije učinjeno

Pitanje: 
Postavljeno dana: 
Petak, 24 Mart, 2023
Pošalji mail: 
Da