Zastupnička inicijativa “za izmjenu i dopunu Uredbe o uređivanju i održavanju zelenih i rekreativnih površina u Kantonu Sarajevo”.

Vildana Bešlija
Pitanje

Zastupnica Vildana Bešlija na Petoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 27.02.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo uputila je zastupničku inicijativu “za izmjenu i dopunu Uredbe o uređivanju i održavanju zelenih i rekreativnih površina u Kantonu Sarajevo”.

Proslijeđeno: 
Postavljeno dana: 
Četvrtak, 28 Februar, 2019
Pošalji mail: 
Da