Zastupničko pitanje: Molim Službu za zapošljavanje KS da mi dostavi informaciju da li ste proveli anketu koliko nezaposlenih sa evidencija bi pokrenulo svoj biznis tj. budući start up i ušli u kategoriju samozaposlenika?