Upućujem zastupničko pitanje premijeru Kantona Sarajevo i ministru saobraćaja i ljubazno molim da nas izvjeste o rezultatima provedenih aktivnosti o Zaključku koji je Skupština Kantona Šaraj evo usvojila 13.09.2021. godine na 41. Radnoj sjednici, kojim je

Admela Hodžić
Pitanje

Upućujem zastupničko pitanje premijeru Kantona Sarajevo i ministru saobraćaja i ljubazno molim da nas izvjeste o rezultatima provedenih aktivnosti o Zaključku koji je Skupština Kantona Šaraj evo usvojila 13.09.2021. godine na 41. Radnoj sjednici, kojim je upućna inicijativa, da se u što kraćem periodu obzbijede jednaki uslovi za korištenje prevoza željezničkim saobraćajem za stanovnike Tarčina i Raštelice, te da se na isti način kao i na relaciji Šaraj evo-Pazarić-Šaraj evo postigne dogovor sa ŽFBiH i uspostavi prijevoz u istim terminima.

Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Ponedeljak, 6 Mart, 2023
Pošalji mail: 
Da