Zastupnička inicijativa kojom se nalaže KJKP TRŽNICE-PIJACE da izvrši prodaju automobila koji je kupljen od strane prethodne uprave.

Zvonko Marić
Inicijativa

Zastupnik Zvonko Marić na Sedmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 17.04.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu kako slijedi:

“Budući je direktor KJKP TRŽNICE-PIJACE g. Terović u svome uvodnom izlaganju kod prezentacije izvještaja o radu svoga preduzeća kao i u odgovoru na pitanja zastupnika izvjestio Skupštinu KS o nedoličnim radnjama svog prethodnika, naročito o famoznom automobilu Citroen C8, njegovoj protuzakonitoj kupovini i korištenju, podnosim na osnovu člana 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo inicijativu da Skupština Kantona Sarajevo u skladu sa članom 119. i 120. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo donese sljedeći zaključak: Nalaže se KJKP TRŽNICE-PIJACE da izvrši prodaju pomenutog automobila i dobijeni iznos sredstava uplati u budžet KS zbog nepostojanja opravdanog razloga njegove kupovine i neracionalnog korištenja novca javnog preduzeća, što je u svom izlaganju direktor Terović naglasio. Stoga smatram da njegovu sugestiju da je izvršena nepotrebna kupovina autombila treba ozbiljno razmotriti i pristupiti na način koji sam predložio u ovoj inicijativi.”

Proslijeđeno: 
Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Ponedeljak, 22 April, 2019
Pošalji mail: 
Da