Inicijativa za obilježavanje pješačkih prelaza na raskrsnicama duž Hrasničke ceste na kojima to nije učinjeno, te obavezno i ispred zgrada fakulteta fakulteta SSST i IUS, kako bi povećala sigurnost pješaka pri prelasku kolovoza.

Vildana Bešlija
Inicijativa

Zastupnica Vildana Bešlija na Šestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 26.03.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenula je inicijativu za obilježavanje pješačkih prelaza na raskrsnicama duž Hrasničke ceste na kojima to nije učinjeno, te obavezno i ispred zgrada fakulteta fakulteta SSST i IUS, kako bi povećala sigurnost pješaka pri prelasku kolovoza.

“Takođe zahtijevam da se ispred zgrada fakulteta u Hrasničkoj cesti, umjesto postojećih  ležećih policajca, sad već značajno oštećenih, izgradi pješački prelaz sa podignutim nivoom kolovoza, kao na zadnjoj priloženoj fotografiji, čime se osigurava željeno smanjenje brzine i onemogućava vozačima da pokašavaju izbjeći ležećeg policajca, kao što je do sada bila praksa, i da ugrožavaju druge učesnike u saobraćaju, a tehnički gledano, rješenje je trajnije.”

Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Četvrtak, 28 Mart, 2019
Pošalji mail: 
Ne