Zastupnička inicijativa “da se preispita na koji način se vrši isplata naknada koje nemaju karakter plaće tj. (naknada za slučaj povreda na radu, teške invalidnosti, teške bolesti i sl)”.

Samra Ćosović-Hajdarević
Inicijativa

Zastupnica Samra Ćosović-Hajdarević na Šestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 26.03.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenula je zastupničku inicijativu “da se preispita na koji način se vrši isplata naknada koje nemaju karakter plaće tj. (naknada za slučaj povreda na radu, teške invalidnosti, teške bolesti i sl)”.

Postavljeno dana: 
Četvrtak, 28 Mart, 2019
Pošalji mail: 
Da