Podnosimo zastupničku inicijativu kao članice Komisije za rad i socijalnu politiku KS da se za JU "kantonalni centar za socijalni rad" Sarajevo, izvrši nabavka automobila za svaku organizacionu jedinicu centra kojoj je to neophodno za nesmetano obavljanje

Arijana Memić
Elza Gaković
Inicijativa

Podnosimo zastupničku inicijativu kao članice Komisije za rad i socijalnu politiku KS da se za JU "kantonalni centar za socijalni rad" Sarajevo, izvrši nabavka automobila za svaku organizacionu jedinicu centra kojoj je to neophodno za nesmetano obavljanje svakodnevnih aktivnosti

Postavljeno dana: 
Petak, 15 Mart, 2024
Pošalji mail: 
Da