Pitanje vezano za ugradnju solarnih panela na krovu Elektrotehničke škole za energetiku u Sarajevu čijom bi se ugradnjom napravili prvi koraci u korištenju obnovljivih izvora energije javnih ustanova u Kantonu Sarajevo.