Inicijativa “da Vlada i Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo dodijele jednokratnu stimulaciju u iznosu od 1.000 KM svim uposlenicima u zdravstvu, kako medicinskom, tako i nemedicinskom kadru, a koji su direktno uključeni u borbu protiv COVID-a 19”.