Pitanje: Da li Ministarstvo za boračka pitanja ima ili planira pokrenuti, a u saradnji sa Zavodom za zapošljavanje ili drugim institucijama, program upošljavanja maloljetnih boraca i njihovih članova porodice?