Inicijativa za JU Apoteke Sarajevo (koje imaju i svoje galenske laboratorije za pripravljanje preparata i vlastite Galas proizvode za ovu namjenu za obezbjeđenje vitamina D za penzionere Kantona koji nemaju primanja ili imaju minimalne penzije.