Razmatranje načina prevencije kretanja motornih vozila neprilagođenom brzinom na dva lokaliteta na Južnoj longitudinali (ulica Safeta Hadžića): • Pješački prelaz u naselju Aneks, pored Suda Bosne i Hercegovine; • Pješački prelaz između Olimpijskog naselja

Vibor Handžić
Inicijativa

Razmatranje načina prevencije kretanja motornih vozila neprilagođenom brzinom na dva lokaliteta na Južnoj longitudinali (ulica Safeta Hadžića):
• Pješački prelaz u naselju Aneks, pored Suda Bosne i Hercegovine;
• Pješački prelaz između Olimpijskog naselja i Alipašinog polja (B-faza) kod sportske dvorane Ramiz Salčin;

Pitanje: 
Postavljeno dana: 
Petak, 2 Septembar, 2022
Pošalji mail: 
Da