"Da mi direktor gospodin Safet Baltić dostavi spisak uposlenika KJKP Park d.o.o. Sarajevo".

Nermin Bjelak
Pitanje

Zastupnik Nermin Bjelak na Petoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 21.07.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje:

"Da mi direktor gospodin Safet Baltić dostavi spisak uposlenika KJKP Park d.o.o. Sarajevo".