Zastupnička inicijativa “za izradu dodatnih propisa kojim će se standardizirati i regulisati jačina emisije svjetla iz uređaja za svjetlosnu signalizaciju na vozilima koja učestvuju u saobraćaju”.

Senad Hasanović
Inicijativa

Zastupnik Senad Hasanović na Šestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 26.03.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu “za izradu dodatnih propisa kojim će se standardizirati i regulisati jačina emisije svjetla iz uređaja za svjetlosnu signalizaciju na vozilima koja učestvuju u saobraćaju”.

Proslijeđeno: 
Postavljeno dana: 
Utorak, 2 April, 2019
Pošalji mail: 
Da