Zastupničko pitanje vezano za KJKP Toplane - Sarajevo" d.o.o. Sarajevo.

Samir Suljević
Pitanje

Zastupnik Samir Suljević na Sedmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 17.04.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je sljedeće zastupničko pitanje:

“Rješenjem konkurencijskog vijeća Bosne i Hercegovine Kantonalno javno komunalno preduzeće za proizvodnju i distribuciju toplotne energije „Toplane - Sarajevo" d.o.o. Sarajevo, zbog zlouporabile je kažnjeno sa 54.000,00КМ a Vlada Kantona Sarajevo, sa 150.000,00 KM. Da li je neko sankcionisan ili pozvan na odgovornost zbog ovoga i postoje li procesi koji su pokrenuti za preispitivanje razloga koji su doveli do ovakvog rješenja Konkurencijskog vijeća BiH.”

Postavljeno dana: 
Ponedeljak, 22 April, 2019
Pošalji mail: 
Ne