Zastupničko pitanje prema Ministarstvu pravde i uprave KS.