Zastupnička inicijativa da novoimenovani direktori daju informacije o stanju u javnim ustanovama svaka tri mjeseca, o planiranim i provedenim aktivnostima.

Bilsena Šahman
Inicijativa

Zastupnica Bilsena Šahman na Dvanaestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 24.07.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članom 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo pokrenula je zastupničku inicijativu da novoimenovani direktori daju informacije o stanju u javnim ustanovama svaka tri mjeseca, o planiranim i provedenim aktivnostima.

Proslijeđeno: 
Postavljeno dana: 
Četvrtak, 25 Juli, 2019
Pošalji mail: 
Da