Podnosimo inicijativu da Ministarstvo zdravstva KS propiše sadržaj seta prve pomoći i izvrši nabavku za sve predškolske, osnovnoškolske i srednjoškolske ustanove u Kantonu Sarajevu.

Danijela Kristić
Elza Gaković
Inicijativa

Podnosimo inicijativu da Ministarstvo zdravstva KS propiše sadržaj seta prve pomoći i izvrši nabavku za sve predškolske, osnovnoškolske i srednjoškolske ustanove u Kantonu Sarajevu.

Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Utorak, 11 Juni, 2024
Pošalji mail: 
Da